No4511女神王馨瑶yanni户外小溪边淡色轻透服饰露火辣身材诱惑写真61P王馨瑶秀人网

No4511女神王馨瑶yanni户外小溪边淡色轻透服饰露火辣身材诱惑写真61P王馨瑶秀人网

水七升,煮取二升半。烧鹿角令赤,纳酒中浸之。

以三指撮着舌下,咽之。又方∶灸丹田,随年壮。

因服药随小便内容:《病源论》云∶蛇者,居处饮食有蛇毒瓦斯,入于脏,流于脉。《葛氏方》云∶度手拇指,中折以度心下,灸三壮即瘥。

 又方∶生舂小豆下筛,鸡子白和如泥,涂之。灸两足大指甲后丛毛内七壮。

又方∶灸脐上三寸,名太仓,脐下二寸,名丹田,各五七炷,并要穴。《龙门方》云∶耳边炙肉,即出。

又云∶口中疮久不瘥,入胸中,并生疮三年以上不瘥方∶浓煮蔷薇根汁,冷,稍稍咽之。两眼痛,灸两眼处。

Leave a Reply